Co to jest strona bierna?

Strona bierna to jeden z dwóch podstawowych aspektów gramatycznych w języku polskim. Jest to forma werbalna, która wskazuje na to, że podmiot zdania nie wykonuje czynności, lecz jest jej odbiorcą lub podlega działaniu wykonanemu przez inną osobę lub rzecz. Jest to jedno z ważnych zagadnień w gramatyce polskiej i istotne dla poprawnego zrozumienia i użycia języka.

Budowa strony biernej

Strona bierna jest tworzona poprzez użycie odpowiedniej formy czasownika, zwanej formą bierną. W zdaniu w stronie biernej występuje orzeczenie w formie czasownika w czasie teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym, a także imiesłów bierny. Czasownik posiada odmianę liczbową i rodzajową zgodną z podmiotem zdania. W przypadku strony biernej podmiot zdania jest poprzedzony przyimkiem „przez” lub jest pominięty, a samo orzeczenie wskazuje na czynność, która została wykonana.

Zastosowanie strony biernej

Strona bierna jest często używana w różnych kontekstach językowych, takich jak:

 • Opisywanie czynności wykonanych przez nieokreślonego wykonawcę: „Wielu ludziom zrobiono krzywdę.”
 • Przekazywanie informacji o czynnościach bez wskazywania konkretnej osoby wykonującej czynność: „Przesyłka zostanie dostarczona w ciągu dwóch dni.”
 • Wyrażanie uprzejmości lub dyplomatyczności: „Proszę o pomoc.”
 • Omawianie wydarzeń historycznych: „Zamek został zbudowany w XIV wieku.”

Różnica między stroną czynną a stroną bierną

Strona czynna i strona bierna różnią się pod względem roli podmiotu w zdaniu. W strukturze strony czynnej podmiot wykonuje czynność, podczas gdy w strukturze strony biernej podmiot jest jej odbiorcą lub podlega działaniu. Na przykład:

 • Strona czynna: „Jan napisał list.”
 • Strona bierna: „List został napisany przez Jana.”
Zobacz też:  Co to jest eufemizm? Przykłady i znaczenie

Zasady użycia strony biernej

Użycie strony biernej w języku polskim wiąże się z pewnymi zasadami, które warto znać:

 1. Podmiot w stronie biernej jest zazwyczaj poprzedzony przyimkiem „przez”, ale w niektórych przypadkach może być pominięty.
 2. Forma czasownika w stronie biernej zależy od czasu, trybu, osoby i liczby.
 3. Imiesłów bierny odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje, zgodnie z zasadami odmiany rzeczowników.
 4. Strona bierna jest często używana w mowie prawniczej, naukowej i oficjalnej.
 5. W zdaniach bezosobowych, gdzie brak konkretnej osoby wykonującej czynność, stosuje się strukturę strony biernej.

Jakie są zalety używania strony biernej w języku polskim?

Strona bierna pozwala nam wyrazić wiele różnych znaczeń i służy do precyzyjnego opisywania czynności, szczególnie w kontekstach, w których nie chcemy lub nie możemy określić konkretnej osoby wykonującej czynność.

Czy strona bierna jest używana tylko w języku polskim?

Strona bierna występuje w wielu językach na świecie. Każdy język ma swoje zasady dotyczące konstrukcji strony biernej, które mogą się różnić od polskiego.

Czy strona bierna jest zawsze używana w kontekście przekazywania informacji o czynnościach wykonanych przez inną osobę?

Nie, strona bierna ma wiele zastosowań i nie zawsze jest używana w kontekście przekazywania informacji o czynnościach wykonanych przez inną osobę. Może być również stosowana w celu wyrażenia uprzejmości, dyplomatyczności, opisywania wydarzeń historycznych itp.

Jak mogę nauczyć się poprawnie używać strony biernej?

Najlepszym sposobem na naukę poprawnego używania strony biernej jest czytanie i słuchanie różnych tekstów w języku polskim oraz praktykowanie jej użycia w trakcie rozmów i pisania. Można również skonsultować się z nauczycielem języka polskiego lub skorzystać z podręczników gramatyki.


Zobacz także:

Zobacz też:  Co to znaczy ikarowe loty

Photo of author

Mariusz

Mariusz Kowalczyk to redaktor bloga, który pasjonuje się fotografią i podróżami. Na swoim blogu Mariusz dzieli się pięknymi fotografiami z różnych zakątków świata, opisuje swoje przygody podróżnicze oraz udziela praktycznych wskazówek dla fotografów podróżujących. Jego celem jest inspiracja czytelników do odkrywania nowych miejsc i rozwijania swojej pasji fotograficznej.

Dodaj komentarz