Nowo powstały razem czy osobno – zasady pisowni, która forma jest poprawna

Wpisując pewne wyrażenia czy słowa, często możemy mieć wątpliwości, czy powinny być one zapisane razem czy osobno. Jednym z takich przypadków jest pytanie, czy powiedzenie „nowo powstały” powinno być zapisane jako jedno słowo czy jako dwa osobne słowa. W niniejszym artykule przyjrzymy się zasadom pisowni i postaramy się ustalić, która forma jest poprawna.

Razem czy osobno – zależność od znaczenia

Pisownia wyrażenia „nowo powstały” zależy od jego znaczenia i kontekstu, w jakim jest używane. W języku polskim występuje wiele podobnych konstrukcji, gdzie dwie lub więcej wyrazów mogą być pisane razem lub osobno.

W przypadku „nowo powstałego” mamy do czynienia z przymiotnikiem „nowo” oraz czasownikiem „powstały”. To ważne, aby zrozumieć, że takie wyrażenie można stosować tylko w odniesieniu do rzeczowników w liczbie pojedynczej. Jeśli rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, to odpowiednie będzie użycie „nowo powstałych”.

Zasady pisowni

Aby dokładnie ustalić, czy „nowo powstały” powinno być zapisane razem czy osobno, musimy sięgnąć do zasad pisowni języka polskiego. Zgodnie z ortografią, przymiotniki złożone z „nowo-” oraz czasowników w formie imiesłowowej (np. „powstały”, „otwarty”, „narodzony”) powinny być pisane razem jako jedno słowo.

Przykłady:

  • nowo powstały
  • nowo otwarty
  • nowo narodzony

Warto zauważyć, że jest to ogólna zasada pisowni i nie dotyczy wszystkich wyrażeń. Istnieją również wyjątki, gdzie przymiotnik i czasownik pisane są osobno. Jednak w przypadku „nowo powstałego” mamy do czynienia z formą, która powinna być zapisana razem.

Zobacz też:  Nie były razem czy osobno - zasady pisowni, która forma jest poprawna

Przykłady zastosowań

Wyrażenie „nowo powstały” jest powszechnie używane w różnych kontekstach. Przyjrzyjmy się kilku przykładom jego zastosowania:

Przykład Zastosowanie
nowo powstały budynek opis nowo wybudowanego budynku
nowo powstała firma opis świeżo założonej firmy
nowo powstałe miejsce opis nowo utworzonego miejsca

Jak widać, wyrażenie „nowo powstały” używane jest do opisu czegoś, co dopiero co powstało lub zostało stworzone.

FAQ

Czy „nowo powstały” można zapisać jako dwa osobne słowa?

Nie, zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, „nowo powstały” powinno być zapisane jako jedno słowo.

Czy „nowo powstały” może odnosić się do rzeczowników w liczbie mnogiej?

Nie, jeśli rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, odpowiednie będzie użycie formy „nowo powstałe”.

Czy istnieją wyjątki od zasady pisowni „nowo powstały”?

Tak, istnieją wyjątki od tej zasady, jednak w przypadku „nowo powstałego” mamy do czynienia z formą, która powinna być zapisana razem.


Zobacz także:

Photo of author

Mariusz

Mariusz Kowalczyk to redaktor bloga, który pasjonuje się fotografią i podróżami. Na swoim blogu Mariusz dzieli się pięknymi fotografiami z różnych zakątków świata, opisuje swoje przygody podróżnicze oraz udziela praktycznych wskazówek dla fotografów podróżujących. Jego celem jest inspiracja czytelników do odkrywania nowych miejsc i rozwijania swojej pasji fotograficznej.

Dodaj komentarz