Polskiego z dużej czy małej – zasady pisowni, która forma jest poprawna

Pisownia jest ważnym elementem języka polskiego, a jednym z dylematów, z jakim często się spotykamy, jest wybór pomiędzy pisaniem słów z dużej czy małej litery. W tym artykule omówimy zasady pisowni dotyczące tego zagadnienia i postaramy się wyjaśnić, która forma jest poprawna.

Pisanie z dużej litery

Pierwszą zasadą jest pisanie z dużej litery rzeczowników, czyli nazw przedmiotów, osób, miejsc, zjawisk itp. Przykłady to: książka, Maria, Polska, historia. Również nazwy własne, takie jak imiona i nazwiska, tytuły, nazwy geograficzne, plemiona, klany, grupy etniczne, organizacje, firmy, instytucje, dzieła literackie, wydarzenia historyczne itp., piszemy z dużej litery.

Przykłady:

  • Jan Kowalski
  • Uniwersytet Warszawski
  • II Wojna Światowa
  • Pan Tadeusz

Pisanie z małej litery

Wiele innych części mowy, takich jak czasowniki, przymiotniki, przysłówki, spójniki, przyimki itp., piszemy z małej litery. Wyjątkiem są oczywiście zdania rozpoczynające się od tych części mowy lub odwrócone zdania pytające.

Przykłady:

  • czytam książkę
  • piękny widok
  • bardzo szybko
  • na, pod, z

Wyjątki od zasad

Wpisując zasady pisowni, musimy pamiętać, że język polski posiada wiele wyjątków, które często wprowadzają zamieszanie. Przykładem są np. nazwy świąt, które piszemy z dużej litery, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc. Istnieją również pewne wyrazy, które piszemy z małej litery pomimo bycia rzeczownikami, np. telewizor, komputer. W takich przypadkach warto skonsultować słownik lub podręcznik języka polskiego.

Kiedy piszemy z dużej litery?

Z dużej litery piszemy rzeczowniki, nazwy własne oraz nazwy świąt.

Kiedy piszemy z małej litery?

Z małej litery piszemy większość innych części mowy, takie jak czasowniki, przymiotniki, przysłówki, spójniki, przyimki itp.

Zobacz też:  Polak z dużej czy małej - zasady pisowni, która forma jest poprawna

Czy są jakieś wyjątki od tych zasad?

Tak, język polski posiada wiele wyjątków od podstawowych zasad pisowni. Przykładem są nazwy świąt, które piszemy z dużej litery, a także wyrazy, które mimo bycia rzeczownikami, piszemy z małej litery.


Zobacz także:

Photo of author

Mariusz

Mariusz Kowalczyk to redaktor bloga, który pasjonuje się fotografią i podróżami. Na swoim blogu Mariusz dzieli się pięknymi fotografiami z różnych zakątków świata, opisuje swoje przygody podróżnicze oraz udziela praktycznych wskazówek dla fotografów podróżujących. Jego celem jest inspiracja czytelników do odkrywania nowych miejsc i rozwijania swojej pasji fotograficznej.

Dodaj komentarz